تازه ترین کتاب تاریخی رسول جعفریان به چه موضوعاتی می پردازد؟

۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد
دکتر رسول جعفریان تازه ترین اثر خود را با عنوان «مقالات و رسالات تاریخی» به چاپ رسانده است.

۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد