افتتاح بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم

۱۰۷ هزار دانشجو در دانشگاه‌های لرستان مشغول به تحصیل هستند
بیمارستان تخصصی دامپزشکی در دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم افتتاح گردید

۱۰۷ هزار دانشجو در دانشگاه‌های لرستان مشغول به تحصیل هستند