بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مرکز جامع سلامت شبانه روزی شهدای اشترینان

۱۰۴۸طرح اشتغال زایی در دهه فجر افتتاح میشود
دکتر ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مرکز جامع سلامت شبانه روزی شهدای اشترینان بازدید کرد

۱۰۴۸طرح اشتغال زایی در دهه فجر افتتاح میشود