تولید نفت ایران ۱۵ هزار بشکه افزایش می‌یابد

۱۰۰ساعت لعنتی در جهنم پلاسکو
مهر نوشت:یک مقام مسئول از افزایش ۱۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت ایران با بهره برداری از دو مجتمع جدید نمک زدایی در مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد.

۱۰۰ساعت لعنتی در جهنم پلاسکو