عرضه ۱۱۲ میلیون گوشی در چین درسه ماهه سوم ۲۰۱۶

یک کامیون مردم را در بازار کریسمس برلین زیر گرفت/ آمار اولیه، 9 کشته، 50 زخمی
در فصل سوم سال مالی 2016 بیش از 112.3 میلیون گوشی در بازار چین عرضه شد.

یک کامیون مردم را در بازار کریسمس برلین زیر گرفت/ آمار اولیه، 9 کشته، 50 زخمی