بیانیه محسن رضایی: عذر من را برای کاندیدا نشدن بپذیرید

یک نماینده مجلس: بدون کارت پایان خدمت هم می‌توانید گواهینامه بگیرید
ایسنا نوشت:محسن رضایی در پاسخ به تقاضاهای مبنی بر حضورش در انتخابات، پیامی صادر کرد.

یک نماینده مجلس: بدون کارت پایان خدمت هم می‌توانید گواهینامه بگیرید