رانندگان تاکسی در شیراز هرچه فریاد داشتند بر سر مجازی ها خالی کردند

یک شیرازی با جمع آوری ۴۵ هزار در بطری به بیماران سرطانی کمک کرد
«خبرجنوب» نوشت: با رواج پدیده تاکسی یابی آنلاین و فعالیت مسافربرهای شخصی در سطح شهر، عملاً در کسب و کار تاکسیها و تاکسی تلفنی های سطح شهر خلل وارد شده که می تواند باعث بروز مشکلات اقتصادی برای خانواده هایی شود که هزینه های زندگی خود را از طریق جا به جایی مسافر تأمین می کنند.

یک شیرازی با جمع آوری ۴۵ هزار در بطری به بیماران سرطانی کمک کرد