پولاد کیمیایی برای سعید راد چه نوشت؟/ عکس

یک روزنامه‌نگار پیشکسوت درگذشت
پولاد کیمیایی در اینستاگرام خود یادی از سعید راد کرد و از خاطراتی که با فیلم‌های او دارد نوشت.

یک روزنامه‌نگار پیشکسوت درگذشت