مدیر کل بنیاد مسکن استان از احداث یک شهرک در روستای چال بنیو خبر داد

یک درصد هم احتمال ندارد رئیسی به نفع قالیباف کنار برود
بمناسبت دهه بنیاد مسکن و بمنظور رفاه حال روستاییان ،مراسم کلنگ زنی چند طرح روستایی شهرستان بویراحمد و با حضور فرماندار بویراحمد،مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ،و تنی چند از مدیران و کارشناسان شهرستانی برگزار شد.

یک درصد هم احتمال ندارد رئیسی به نفع قالیباف کنار برود