شورای‌انقلاب اینجا جان گرفت/بهشتی از هامبورگ تا خیابان‌‌تورج

یک درخواست از سیدحسن خمینی/ برای ارتباط بیشتر اصلاح‌طلبان با رهبری تلاش کنید
سال 90 بود که شهرداری تهران خانه شهید بهشتی را خریداری کرد تا «یادخانه»ای شود که مردم از نزدیک وارد حریم خانوادگی آیت‌الله شهید شوند.

یک درخواست از سیدحسن خمینی/ برای ارتباط بیشتر اصلاح‌طلبان با رهبری تلاش کنید