۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت‎ حوادث طبیعی در سال ۹۵

یک دانشجو در زیرزمین منزل مسکونی، دندانپزشکی می کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: 46 مورد حادثه طبیعی استان همدان از ابتدای سال در سامانه ثبت شده است، که میزان خسارت‌های وارده آن 96 میلیارد و 970 میلیون تومان می باشد.

یک دانشجو در زیرزمین منزل مسکونی، دندانپزشکی می کرد