مصطفی زمانی، رضا یزدانی و پگاه آهنگرانی عقده‌های چند ساله را قتل عام می‌کنند

یک حقوقدان: مسدود کردن تماس صوتی تلگرام، مصوبه قانونی می‌خواهد
در خلاصه داستان فیلم سینمایی «تِیک آف» با بازی رضا یزدانی، پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی و… آمده است: «شوخى شوخى و بازى بازى، پنج نفر راه مى‌افتند به قتل عام عقده‌های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.»

یک حقوقدان: مسدود کردن تماس صوتی تلگرام، مصوبه قانونی می‌خواهد