استاندار لرستان:مدیران از جیب خودشان افطاری بدهند نه از سرمایه بیت المال!

یک توده ۵ کیلو و ۱۰۰ گرمی از شکم بانوی ۵۷ ساله خارج شد
استاندار لرستان در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی ابراز داشت:همه باید برای توسعه استان تلاش کنیم و یک سری نقصان ها در این راستا به علت عدم حضور بخش خصوصی ست که بانکها نیز باید در پروژه ها مشارکت داده شوند.

یک توده ۵ کیلو و ۱۰۰ گرمی از شکم بانوی ۵۷ ساله خارج شد