زنگ ورزش در مدارس تهران تعطیل شد/ پایداری هوای ناسالم تا صبح شنبه

یک انتصاب در شبکه پنج سیما
به علت وضعیت پایداری آلودگی هوا، زنگ ورزش مدارس شهرتهران روز شنبه 4 دی ماه 95 تعطیل خواهد بود.

یک انتصاب در شبکه پنج سیما