چهره پمپ بنزین‌ها تغییر خواهد کرد

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج برگزار شد
ایرنا به نقل از مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین نوشت :متاسب با تولید بنزین یورو 4 و5 چهره پمپ بنزین ها تغییر خواهد کرد.

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج برگزار شد