رشد اقتصادی حاصل از گردشگری صومعه سرا

یادگاری اوباما برای خاورمیانه
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی بر گسترش صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: رشد اقتصادی حاصل از گردشگری صومعه سرا منبع موثری برای توسعه همه جانبه این شهرستان است.

یادگاری اوباما برای خاورمیانه