سومین برد فصل سایپا

گیلان میزبان نوروزی متفاوت در سایه همکاری وهمدلی دستگاه های اجرایی
سایپا در دیداری خانگی توانست سیاه‌جامگان را شکست دهد.

گیلان میزبان نوروزی متفاوت در سایه همکاری وهمدلی دستگاه های اجرایی