استاندار کرمان: ارزش در اشتغال و بهره‌وری بالا است

گیلان میزبان مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس کشور شد
ایسنا نوشت: استاندار کرمان با بیان این که باید به گونه ای رفتار کنیم تا مردم ارزش خود را در اشتغال و بهره وری بالا بدانند، تصریح کرد: اقداماتی که در استان کرمان در جهت توانمندسازی مناطق خود نموده است یک پروسه بلندمدت است.

گیلان میزبان مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس کشور شد