مجموعه شعر «آری یا …» منتشر شد

گوگل، ارزشمندترین نام در جهان
تازه‌ترین مجموعه شعر زهره زمانی با عنوان «آری یا …» روانه بازار کتاب شده است.

گوگل، ارزشمندترین نام در جهان