آزمایش فناوری اپل برای خودروهای خودران به‌زودی انجام می‌شود

گوچی پاداش درخشش خودش را گرفت
اپل که خبر کنار کشیدنش از ساخت خودروهای خودران شوک‌آور شده، می‌گوید قصد دارد فناوری مرتبط خود را آزمایش کند.

گوچی پاداش درخشش خودش را گرفت