استفاده از پوست میگو برای ساخت کیسه‌های پلاستیکی دوستدار طبیعت

گوشت گوسفندی ۳۰ هزار تومانی در راه همدان
ایسنا نوشت: دانشمندان موفق به ساخت کیسه‌های پلاستیکی از پوست میگو شدند.

گوشت گوسفندی ۳۰ هزار تومانی در راه همدان