«داستان یک پرستار» در ۲۴۰ صفحه منتشر شد

گمرک الکترونیکی فساد را از بین می‌برد
کتاب «داستان یک پرستار» که شامل گزیده داستان‌های کوتاه برگزیده جایزه ادبی اُ. هنری است، با ترجمه علی فامیان منتشر شد.

گمرک الکترونیکی فساد را از بین می‌برد