کنسرت ویژه گروه راستان برای بانوان

گلدمن: بازار نفت درانتظار رشد دوباره قیمت‌ها
اولین کنسرت گروه موسیقی راستان در سال جاری، دوشنبه چهارم اردبیهشت برگزار خواهد شد.

گلدمن: بازار نفت درانتظار رشد دوباره قیمت‌ها