پروژه ترجمه و چاپ داستان‌های برگزیدگان جایزه ا.هنری رونمایی می‌شود

گفتگوی سفیر ایران در فرانسه با تلویزیون این کشور
انتشارات کتاب نیستان نشستی جهت رونمایی از پروژه ترجمه و چاپ مجموعه داستان‌های برگزیدگان جایزه ا.هنری برگزار می‌کند.

گفتگوی سفیر ایران در فرانسه با تلویزیون این کشور