همایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت» در البرز برگزار می شود

گشایش نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز
همایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت» با رویکرد «درس آموخته های حادثه» یکشنبه یکم بهمن ماه جاری در البرز برگزار می شود.

گشایش نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز