سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند/ بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند

گشایش دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در بیروت
ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.

گشایش دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در بیروت