امام جمعه جیرفت: سخنرانی مطهری در کرمان باید لغو شود/اگر بیاید یعنی غیرت دینی از دست رفته است

گسترش شبکه‌های حمل و نقل با کشورهای همسایه
جماران نوشت:امام جمعه جیرفت گفت: سخنرانی علی مطهری در روز دانشجو باید لغو شود و در غیر این‌صورت مردم انقلابی نمی‌گذارند، چنین اتفاقی بیفتد.

گسترش شبکه‌های حمل و نقل با کشورهای همسایه