وزیرجهاد کشاورزی از طرح های حوزه کشاورزی شهرستان ایوان بازدید کرد

گسترش روابط گیلان و ارمنستان با تکیه بر پتانسیل های جدید در بخش گردشگری
وزیر جهاد کشاورزی با همراهی مسئولان محلی از شهرستان ایوان بازدید کرد.

گسترش روابط گیلان و ارمنستان با تکیه بر پتانسیل های جدید در بخش گردشگری