ترامپ به پایبندی ایران به چارچوب فنی برجام اعتراف کرد/ عکس

گزافه‌گویی نیکی‌هیلی درباره برنامه موشکی ایران / عکس
رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به پایبندی تهران به چارچوب فنی برجام مدعی شد که ایران از سایر چارچوب های مقرر در برجام تخطی کرده است.

گزافه‌گویی نیکی‌هیلی درباره برنامه موشکی ایران / عکس