تکلیف صندلی آیت‌الله هاشمی در مجلس خبرگان چه می‌شود؟

گزارش گاردین از اسناد تازه از تماس‌های مخفی میان ترامپ و روسیه
مهر نوشت:عضو خبرگان رهبری گفت: به زودی برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری در تهران تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

گزارش گاردین از اسناد تازه از تماس‌های مخفی میان ترامپ و روسیه