قدردانی خانواده آیت‌الله هاشمی از بدرقه باشکوه پدر ازسوی مردم: خدا به صبرش برابر تخریب جزای نیکو داد

گزارش رسانه‌های خارجی از مراسم تشییع «پدر اعتدالگرایان» ایران/ ایرانی‌ها شوک‌زده و اندوهگین‌اند
خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از مردم ایران به خاطر حضور باشکوه در مراسم تشییع و بدرقه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکر کردند.

گزارش رسانه‌های خارجی از مراسم تشییع «پدر اعتدالگرایان» ایران/ ایرانی‌ها شوک‌زده و اندوهگین‌اند