40 میلیارد ریال در ساخت استخر شنای پلدختر هزینه شد

گزارش تصویری گردهمایی بزرگ خانواده بیمارستان ولیعصر رشت
مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان گفت:40 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای تکمیل و بهره برداری پروژه استخر شنای پلدختر هزینه شده است

گزارش تصویری گردهمایی بزرگ خانواده بیمارستان ولیعصر رشت