بازداشت دوباره دو تن از نمایندگان مجلس ترکیه

گرین کارت داریم، آدم نکشتیم که!
ایرنا نوشت: آیهان بیلگن و مارال دانیش بشتاش 2 نماینده مجلس ملی ترکیه از حزب دموکراتیک خلق ها که چند روز پیش دستگیر و سپس آزاد شده بودند، دوباره بازداشت شدند.

گرین کارت داریم، آدم نکشتیم که!