گمرکات ایران و آذربایجان الکترونیکی شد

گریم متفاوت مهدی پاکدل در نمایش برادرش | عکس
گمرک ایران از تبادل الکترونیکی اطلاعات با گمرک جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا خبر داد.

گریم متفاوت مهدی پاکدل در نمایش برادرش | عکس