تایتانیک روی صحنه تئاتر

گریز از ابتذال – پناه بر اصالت
نمایش «ویولن تایتانیک» به کارگردانی پیترو فلوریدیا و محصول مشترک ایران، ایتالیا و افغانستان در کارگاه دکور رودکی به روی صحنه می‌رود.

گریز از ابتذال – پناه بر اصالت