میرسلیم:سال93به قالیباف گفتم در شهرداری تخلف صورت میگیرد،جواب داد دست به دلم نگذار که خون است

گروگانگیرها فردی را که برای وصول طلب شان گرفته بودند،اشتباهی بود
روزنامه وقایع اتفاقیه بخشی از اظهارات میرسلیم در باره تخلفات شهرداری تهران را منتشر کرد.

گروگانگیرها فردی را که برای وصول طلب شان گرفته بودند،اشتباهی بود