رونق‌افزایی اقتصادی در گیلان با نگاهی جامع بر اشتغال خرد و حمایت از کارآفرینان

گره مشکلات عمو چنگیز به دست شهرداری قائمشهر باز شد
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گیلان گفت: رونق افزایی اقتصادی و رفع معضل بیکاری در گیلان با نگاهی جامع بر اشتغال خرد و حمایت از کارآفرینان امکانپذیر می شود.

گره مشکلات عمو چنگیز به دست شهرداری قائمشهر باز شد