یک ایرانی در استانبول کشته شد

گرد و غبار عراقی هوای پنح شهرستان ایلام را در وضعیت هشدار قرار داد
ایرنا نوشت: یک ایرانی شنبه شب در استانبول براثر تیر اندازی جان خود را از دست داد.

گرد و غبار عراقی هوای پنح شهرستان ایلام را در وضعیت هشدار قرار داد