شفاف‌سازی گمرک درباره توقیف محموله پوشاک

گرد و غبار اهواز و شادگان ۱۰برابر حد مجاز شد
گمرک ایران درباره توقیف محموله پوشاک کشف شده در منزل دختر یکی از وزرای دولت شفاف‌سازی کرد.

گرد و غبار اهواز و شادگان ۱۰برابر حد مجاز شد