سرباز فراری و ستاره خوزستانی در قطر سقوط کردند

گرد و خاک دوباره در خوزستان/ تکذیب تعطیلی مدارس
الشحانیه که از سه بازیکن ایرانی (زهیوی، پولادی و جوکار) بهره می‌برد به دسته دوم قطر سقوط کرد.

گرد و خاک دوباره در خوزستان/ تکذیب تعطیلی مدارس