روزهای بد چین در دولت ترامپ

گردشگری دفاع مقدس در ایلام توسعه می‌یابد
ایرنا نوشت: مناقشات دریای جنوبی چین در حالی این روزها روندی رو به گسترش از خود نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نیز این منطقه به دلیل دخالت های غیرمسئولانه آمریکا به یکی از بی‌ثبات‌ترین نقاط در شرق آسیا لقب گرفته است.

گردشگری دفاع مقدس در ایلام توسعه می‌یابد