نریمان‌جهان: احمد‌زاده اخراج نمی‌شد گل‌های بیشتری می‌زدیم/ داور به نفع سایپا سوت می‌زد

گربه‌ای خندان در فضا
خرید جدید پرسپولیس معتقد است داور بازیکنان این تیم را عصبانی کرده بود.

گربه‌ای خندان در فضا