ضرورت اجباری شدن بیمه سرنشین برای آسانسورها

«گاه پنهان، گاه آشکار» روایت ترس از تنهایی انسان
سومین سمینار ایمنی آسانسور و پله برقی، با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، مجلس شورای اسلامی، سازمان آتش نشانی، متروی تهران توسط سندیکای اسانسور و پله برقی ایران امروز 20 دی ماه و در هتل المپیک تهران برگزار شد.

«گاه پنهان، گاه آشکار» روایت ترس از تنهایی انسان