شما نظر دهید/ برنامه برتر صبحگاهی تلویزیون کدام است؟

کی‌روش، حق رای را از آندو و اشکان گرفت و به سیدجلال داد
چندی‌ست که بازار برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون داغ شده و همین فرصتی است تا از مخاطبان پرسیده شود از نخستین برنامه‌های صبحگاهی تا برنامه‌های امروزی کدام را برترین می‌دانند.

کی‌روش، حق رای را از آندو و اشکان گرفت و به سیدجلال داد