در سرزمین عجایب ستاره‌ها/عکس روز ناسا

کیفی که می‌تواند محافظ‌تان در مقابل گلوله شود!
به دلایل ناشناخته بعضی از پرجرم‌ترین ستاره‌هایی که تا به حال کشف شده‌اند در زایشگاه‌ ستاره‌ای NGC 6357 تشکیل می‌شوند. این زایشگاه ستاره‌ای عجیب حاوی تعداد زیادی رشته‌ی گاز و غبار است که حفره‌های عظیم خوشه‌های ستاره‌ای پرجرم را در بر گرفته‌اند.

کیفی که می‌تواند محافظ‌تان در مقابل گلوله شود!