معاون ظریف با بشار اسد دیدار کرد

کیفیت پایین خدمات، علت قهر مردم با نمایندگى‌ها
مهر نوشت:رئیس جمهوری سوریه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که آزادسازی حلب یک پیروزی برای تمامی کسانی بود که با تروریسم مبارزه می کنند.

کیفیت پایین خدمات، علت قهر مردم با نمایندگى‌ها