تیراندازی در مرکز اسلامی زوریخ

کیبورد مکانیکیِ ضد آب و متفاوت برای قدیمی‌های دنیای کامپیوتر / عکس
ایسنا نوشت: مرکز اسلامی شهر زوریخ سوئیس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

کیبورد مکانیکیِ ضد آب و متفاوت برای قدیمی‌های دنیای کامپیوتر / عکس