لپ تاپ مقام نظامی صهیونیست‌ها به سرقت رفت

کویت سفیر ایران را احضار کرد
ایرنا نوشت: «حجای طوبولنسکی» رئیس بخش نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی پس از سرقت یک لپ تاپ نظامی از خانه اش به « گادی آیزنکوت» رئیس ستاد ارتش این رژیم اعلام کرد که قصد دارد از منصب خود استعفا کند.

کویت سفیر ایران را احضار کرد