تصاویر | اتومبیلی که پادشاه جدید تایلند با آن به کاخ سلطنتی رفت

کوچ پرندگان مهاجر به تالاب‌های پلدختر
تصاویر زیر پادشاه جدید تایلند را سوار بر اتومبیلی نشان می‌دهد که با آن به سمت کاخ بزرگ تایلند می‌رود. این کاخ از قرن هجدهم میلادی تاکنون، محل اقامت رسمی پادشاهان این کشور بوده است.

کوچ پرندگان مهاجر به تالاب‌های پلدختر