نگاهی به ترکیب جدید مجلس کویت

کوچک‌ترین دوربین سلفی پرنده جیبی را ببینید
ایرنا نوشت: شمارش آرای انتخابات مجلس الامه کویت پایان یافت و ترکیب جدید پارلمان این کشور با تغییرات گسترده و ورود چهره های جدید و تازه نفس مشخص شد.

کوچک‌ترین دوربین سلفی پرنده جیبی را ببینید